مشـاوره و پشـتیبانی

02166090490

پربازدیدها

ماشینکاری التراسونیک

ماشینکاری التراسونیک یا ماشین کاری با ارتعاش التراسونیک، یک فرآیند ماشین کاری مکانیکی است، که برای ماشین کاری قطعات سخت و شکننده استفاده می شود. در

ماشین کاری الکتروشیمیایی

ماشین کاری الکتروشیمیایی یکی از فرآیند های ماشین کاری جدید است که به دلیل برتری های این روش نسبت به روش های دیگر در صنایع مختلف